Българският комунизъм
Библиография

Категория: Монографии
Сборник
 
"Литературата на близкото минало"
 
Благоевград: ЮЗУ "Н. Рилски", 2012
Сборник
 
"Българският ХХ в. Колективна памет и национална идентичност"
 
София: Издателство "Гутенберг", 2013
А. Вачева, Й. Ефтимов, Г. Чобанов
 
"Идеологията - начин на употреба"
 
Варна: ЕИ "LiterNet", 2004
А. Стаматов, Н. Димитрова, Хр. Тодоров, Д. Тодоров, Я. Захариев
 
"Философският XX век в България. Т. 1 Философската публичност"
 
София: "Изток-Запад", 2008
Албена Вачева
 
"Социализмът: памет и разказ"
 
Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ, 2017
Александър Везенков
 
"Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944 - 1989"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, "Отворено общество" и "Сиела", 2008
Александър Везенков
 
"9 септември 1944 г."
 
София: Институт за изследване на близкото минало / СИЕЛА, 2014
Александър Кьосев и Даниела Колева (съставители)
 
"Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2017
Антоанета Алипиева
 
"Дневниците на българските писатели от втората половина на XX в."
 
София: "Просвета", 2007
Антон Тодоров (съставител)
 
"Проекции на Комунистическия тоталитаризъм в България в период 1944-1989 г."
 
София: Изток-Запад, 2019
Асен Игнатов
 
"Психология на комунизма"
 
София, 1991
Атанас Славов
 
"Българската литература на размразяването"
 
Изд. "Христо Ботев", 1994
Бернар Олзер, Жан-Батист Мишел
 
Червените завеси на София
 
София: Фондация "Комунитас", 2020
Бойка Василева
 
"Българската политическа емиграция след Втората световна война"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1999
Бойка Василева
 
"Евреите в България 1944 - 1952"
 
София, 1992
Бойко Пенчев
 
"Септември '23. Идеология на паметта"
 
София: Издателство "Просвета", 2006
Боряна Ангелова-Игова
 
"Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста"
 
София: Критика и хуманизъм, 2018
Венелин Цачевски
 
"Българският комунизъм"
 
София: "Славика - РМ", 1993
Весела Чичовска
 
"Политиката срещу просветната традиция"
 
София:, 1995
Вили Лилков и Христо Христов
 
"Бивши хора. По класификацията на Държавна Сигурност"
 
София: СИЕЛА, 2017
Вили Лилков, Христо Христов
 
"Погубената България"
 
София: Сиела, 2019
Владимир Мигев
 
"'Пражката пролет – 68' и България"
 
София: "Изток-Запад", 2005
Владимир Костов
 
"Българският чадър"
 
София, 1990
Владимир Мигев
 
"Полската криза, 'Солидарност' и България (1980 - 1983)"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Георги Петров
 
"Крахът на тоталитарната икономика"
 
София, 1990
Георги Марков
 
"Покривът"
 
София: ИК "Сиела", 2007
Георги Елдъров
 
"България и Ватикана 1944-1989. Дипломатически, църковни и други отношения"
 
София: Издателство "Логос", 2002
Георги Фотев
 
"Дългата нощ на комунизма в България"
 
София: ИК "Изток - Запад", 2008
Георги Даскалов
 
"Гръцката политемиграция в България 1946 - 1989"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Даниел Вачков, Мартин Иванов
 
"Българският външен дълг 1944 - 1989. Банкрутът на комунистическата икономика"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Даниел Вачков
 
"Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Даниела Калканджиева
 
"Българската православна църква и 'народната демокрация' (1944 - 1953)"
 
София: Фондация Демос (първо издание - 1997), 2002
Даниела Колева (съставител)
 
"Смъртта при социализма"
 
София: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Даниела Колева (съставител)
 
"Любовта при социализма: образци, образи, табута"
 
София: Издателство "Рива" / Център за академични изследвания, 2015
Даниела Колева (съставител)
 
"Тялото при социализма - режими и репрезентации"
 
София: ЦАИ / Рива, 2016
Даниела Колева (съставител)
 
"Възрастта при социализма. Поколенията в семейството и обществото"
 
София: Рива / Център за академични изследвания София, 2019
Даниела Колева
 
Памет и справедливост. Лични спомени и публични разкази за комунизма
 
Институт за изследване на близкото минало / Сиела, 2020
Джон Луис Гадис
 
"Студената война. Нова история"
 
София: ИК "Кралица Моб", 2007
Димитър Аврамов
 
"Летопис на едно драматично десетилетие"
 
София: Издателство "Наука и изкуство", 1994
Димитър Луджев
 
"Дребната буржоазия в България 1944 - 1958"
 
София, 1985
Димитър Луджев, Бойка Василева, Искра Баева
 
"Утопия и реалност"
 
София, 1991
Димитър Иванов
 
"Възход и падение на социализма в България 1944 - 1989"
 
София: Millenium, 2009
Димитър Луджев
 
Революцията в България 1989-1991, книга 1
 
София: Издателство "Д-р Иван Богоров", 2008
Диню Шарланов
 
"Горяните. Кои са те?"
 
София: ИК "Пространство&форма", 1999
Диню Шарланов
 
"Тиранията. Жертви и палачи."
 
София: ИК "Стрелец", 1997
Диню Шарланов
 
"История на комунизма в България" т.1-2
 
София: СИЕЛА, 2009
Добрин Тодоров
 
"Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България"
 
София: Издателство "Сиела", 2009
Евгений Кандиларов (съставител)
 
"Изследвания по история на социализма в България 1944 - 1989"
 
София: ИК "Графимакс", 2010
Евгения Калинова, Искра Баева
 
"Българските преходи 1944-1999"
 
София: Тилиа, 2000
Евгения Иванова
 
"Отхвърлените 'приобщени' или процеса, наречен 'възродителен' (1912 - 1989)"
 
София: Институт за източноевропейска хуманитаристика, 2002
Едвард Можейко
 
"Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009
Екатерина Бончева, Едвин Сугарев, Свилен Пътов, Жан Соломон (съставители)
 
"Българският ГУЛАГ. Свидетели"
 
София, 1991
Екатерина Михайлова
 
"Тоталитарната държава и право на България 1944-1989"
 
София: Нов Български Университет, 2016
Елена Стателова, Василка Танкова
 
"Прокудените"
 
София: Жанет-45, 2002
Елица Станоева
 
"София: Идеология, градоустройство и живот през социализма
 
София: "Просвета", 2016
Емануил Емануилов
 
"България в политиката на великите сили 1939 - 1947"
 
Велико Търново: Университетско издателство, 2000
Живко Лефтеров
 
Религиозната политика на Българската Комунистическа партия и Бялото братство
 
София: Нов български университет, 2018
Жоро Цветков
 
"Съдът над опозиционните лидери"
 
София:, 1991
Ивайло Знеполски
 
"Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория"
 
Институт за изследване на близкото минало, 2008
Ивайло Знеполски (съставител и редактор)
 
"История на Народна република България. Режимът и обществото"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Ивайло Знеполски (съставител)
 
"Тоталитаризмите на XX век"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Ивайло Знеполски (под общата редакция)
 
"НРБ от началото до края"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2011
Ивайло Знеполски (съставител)
 
"Да познаем комунизма"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и "Сиела", 2012
Ивайло Знеполски
 
"Как се променят нещата? От инциденти до Голямото събитие"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2016
Ивайло Знеполски
 
"Историкът и множествената история"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Иван Еленков
 
Културният фронт
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Иван Еленков, Даниела Колева (съставители и научни редактори)
 
"Детството при социализма. Политически, институционални и биографични перспективи"
 
София: Център за академични изследвания и РИВА, 2010
Иван Денев
 
"Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)"
 
София: Фондация за регионално развитие, 2012
Иван Еленков
 
"Труд, радост, отдих и култура"
 
София: Център за академични изследвания / Рива, 2013
Иван Еленков
 
"Орбити на социалистическото всекидневие"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Иво Милев
 
"Животът и смъртта на Людмила Живкова"
 
София: СЕНС, 2018
Илия Троянов
 
"Власт и съпротива"
 
София: "Сиела", 2016
Инна Пелева
 
"Георги Марков. Снимки с познати"
 
София: "Кралица Маб", 2017
Ирена Доускова
 
"Как вълците ме изядоха"
 
Колибри, 2005
Искра Баева
 
"Тодор Живков"
 
София: Издателство КАМА, 2007
Искра Баева
 
"България и Източна Европа"
 
София: Издателство "Парадигма", 2010
Искра Баева
 
"Източна Европа през XX век"
 
София: ИК "Парадигма", 2010
Искра Баева, Евгения Калинова
 
"Социализмът в огледалото на прехода"
 
София: "Изток-Запад", 2011
Йордан Зарчев
 
"Защо рухна реалният социализъм?"
 
София, 2001
Калин Тодоров, Владимир Береану
 
"Кой уби Георги Марков?"
 
София, 1991
Калин Йосифов
 
"Тоталитарното насилие в българското село (1944 - 1951) и последиците за България"
 
София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003
Лъчезар Стоянов
 
"Нация, държава и институции"
 
София: Гутенберг, 2012
Любомир Огнянов
 
"Държавно - политическата система на България 1944 - 1948"
 
Стандарт ДД, 1993
Любомир Огнянов
 
"Никола Петков (1893-1947)"
 
В: "Български държавници и политици 1918-1947", София, 2000
Любомир Огнянов
 
"Политическата система в България 1949 - 1956"
 
София: "Стандарт", 2008
Марин Георгиев
 
"Третият разстрел"
 
София:, 1993
Мария Дееничина
 
"Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската журналистика 1956 - 1989 година"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Марко Иванов
 
"Рушители и бранители на България"
 
София: "Стрелец", 2000
Мартин Иванов
 
"Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963 - 1989 г."
 
София: Институт за изследване на близкото минало, "Отворено общество" и "Сиела", 2008
Мартин К. Димитров
 
"Политическата логика на социалистическото потребление"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Мая Иванова
 
"Туризъм под надзор. Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Мито Исусов
 
"Последната година на Трайчо Костов"
 
София, 1990
Мито Исусов
 
"Сталин и България"
 
София, 1991
Мито Исусов
 
"Политическият живот в България 1944-1948"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2000
Михаил Груев, Алексей Кальонски
 
"'Възродителният процес'. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Михаил Груев
 
"Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те - 50-те години на XX век"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Отворено общество и Издателство СИЕЛА, 2009
Михаил Груев, Диана Мишкова
 
"Българският комунизъм: дебати и интерпретации"
 
София: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Момчил Методиев
 
"Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава"
 
Институт за изследване на близкото минало, 2008
Момчил Методиев и Мария Дерменджиева
 
"Държавна сигурност - предимство по наследство"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и "Сиела", 2015
Мона Фосколо
 
"Георги Димитров. Една критическа биография"
 
София: Издателство "Просвета", 2013
Надежда Любенова
 
В съда влизат убитите
 
София: Макрос, 0
Надя Живкова
 
"Усмиряване на разума. Преустройството на БАН (1944-1953)"
 
Издателска къща "Гутенберг", 2006
Надя Филипова
 
"Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война"
 
София: "Лийгъл Адвайс - Димитър Филипов ЕООД", 2008
Наско Петров
 
"Сталин и разгромът на българската политическа емиграция"
 
Пловдив: Издателство на Велико-търновския университет, 2001
Нася Кралевска
 
"България под комунизъм"
 
София: "Рива", 2016
Наталия Христова
 
"Власт и интелигенция. Българският скандал 'Солженицин' 1970-1974"
 
Издателско ателие "Аб", София, 2000
Наталия и Владимир Костови
 
"Социализмът в България или опит за равносметка"
 
Париж: Пеев & Попов, 1983
Никола Алтънков
 
"Светците ги съдят"
 
София: "Изток-Запад", 2010
Никола Г. Алтънков
 
"История на БКП 1919-1989"
 
София: Факел, 2018
Николай Аретов
 
"Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене"
 
София: "Кралица Маб", 2011
Паунка Гочева
 
"ДПС в сянка и на светлина"
 
София, 1991
Паунка Гочева
 
"През Босфора към възродителния процес"
 
София, 1994
Пепка Бояджиева
 
"Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Петър Семерджиев
 
"Народният съд в България 1944-1945"
 
София: ИК "Македония прес", 1997
Петър Воденичаров, Кристина Попова, Анастасия Пашова (съставители)
 
"Моето досие, пардон, биография. Българските модернизации (30-те и 60-те години) - идеологии и идентичности"
 
Балканско общество за автобиографистика и социално общуване (БОАСО), Благоевград, 1999
Петър Воденичаров
 
"'В името на народа...' - Магията на мемоарите на активните борци против фашизма и капитализма"
 
В: "Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество", Благоевград, 2001
Петър Семерджиев
 
"Съдебният процес срещу Никола Петков 1947"
 
София, 1990
Петър Семерджиев
 
"БКП, Македонският въпрос и ВМРО"
 
Детройт, 1994
Петя Славова
 
"Георги Найденов и Тексим-Имекстраком"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Ciela, 2017
Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева
 
(Не)възможният синдикализъм. Строители и учители през комунизма
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2019
Пламен Дойнов
 
"1956"
 
Нов Български университет, 2007
Пламен Дойнов, Михаил Неделчев (съставители)
 
"1968"
 
София: Нов Български Университет, СИЕЛА, 2009
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Социалистическият реализъм: нови изследвания"
 
София: Нов Български Университет, 2008
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев"
 
София: ИК "Пан", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2009
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Социалистически канон / Алтернативен канон"
 
София: ИК "Пан", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2009
Пламен Дойнов
 
Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2011
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Девети септември 1944: литература и политика"
 
София: "Кралица Маб" / Нов Български Университет, 2015
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Генерация на властта: 'априлското поколение' в българската литература"
 
София: Кралица Маб / НБУ, 2016
Пламен Дойнов
 
Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Пламен В. Петров
 
Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ век
 
София: Издателство на Софийски университет, 2021
Поля Мешкова и Диню Шарланов
 
"Българската гилотина. Тайните и механизмите на Народния съд"
 
Агенция "Демокрация", 1994
Радост Иванова (съставител)
 
"Социализмът: реалност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура"
 
София: Етнографски институт с музей, БАН, 2003
Розмари Стателова
 
"Естрада и социализъм: проблясъци"
 
София: Рива, 2019
Ромео Попилиев
 
"Съпротивата на драмата в драмата на съпротивата"
 
София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013
Румен Димитров (съставител)
 
"НоменКултурата"
 
Издателство на Софийски университет, 1991
Румен Аврамов
 
"Стопанският XX в. на България"
 
София: Център за либерални стратегии, 2001
Румен Даскалов
 
"Есета върху тоталитаризма и посттоталитаризма"
 
София: Университетско издателство на СУ, 1991
Румен Аврамов
 
"Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. т. 1-3"
 
Център за либерални стратегии и Фондация "Българска наука и култура", 2007
Румен Аврамов
 
"Пари и де/стабилизация в България 1948 - 1989"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Институт "Отворено общество", 2008
Румен Даскалов
 
"От Стамболов до Живков: Големите спорове за новата българска история"
 
София: Издателство ГУТЕНБЕРГ, 2009
Румен Аврамов
 
Икономика на 'Възродителния процес'"
 
София: ЦАИ / Рива, 2016
Румен Аврамов
 
"Насилствената асимилация на турците в България 1984-1989"
 
София: ЦАИ / Рива, 2019
Румяна Маринова-Христиди
 
"Българското образование между съветизацията и традицията 1948-1959"
 
София: Издателство: УИ "Св. Климент Охридски", 2006
Румяна Пенчева
 
"Светослав Минков: Строго поверително"
 
София: Издателство "Изток-Запад", 2011
Сашка Миланова
 
"Съюзът на журналистите в 'политическата преса' на властта 1944-1960 г."
 
София: Издателство "Витал", 2009
Сборник
 
"65 години Отечествен фронт - съюз"
 
София: Издателство "Захари Стоянов", 2008
Сергей Герджиков
 
"Феноменът комунизъм"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994
Стефан Бочев
 
Белене. Сказание за концлагерна България.
 
ИК "Дамян Яков", 2003
Стоян Михайлов
 
"Сталинският тоталитаризъм"
 
София, 2000
Стоян Райчевски
 
"България под комунистическия режим 1944-1989"
 
София: ИК "Симолини", 2016
Улрих Бюксеншютц
 
"Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989."
 
София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 2000, 1997
Улф Брунбауер
 
"Социалистическият начин на живот"
 
Русе: МД "Елиас Канети", 2007
Христо Христов
 
"Секретното дело за лагерите"
 
ИК "Иван Вазов", 1999
Христо Христов
 
"Държавна сигурност срещу българската емиграция"
 
ИК "Иван Вазов", 2000
Христо Огнянов
 
"Български исторически календар"
 
София:, 1995
Христо Христов
 
"Тайните фалити на комунизма"
 
София: ИК "Сиела", 2007
Христо Христов
 
"Двойният живот на агент 'Пикадили'"
 
София: Икономедиа АД, 2008
Христо Христов
 
"Империята на задграничните фирми"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Христо Христов
 
"Тодор Живков. Биография"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Христо Куличев
 
"Процесите - Партията срещу Църквата"
 
София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012
Цвета Трифонова
 
"Писатели и досиета"
 
ИК "Фабер", 2003
Цвета Трифонова
 
"Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш"
 
Велико Търново: Фабер, 2012
Цветан Марангозов
 
"Музеят. Драматургия 1961 - 1964 Мюнхен"
 
Издателско ателие Аб, 2006
Чавдар Попов
 
"Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002
Чарлз Мозер
 
"Д-р Г. М. Димитров"
 
София, 1992
Яна Генова и Георги Господинов
 
"Инвентарна книга на социализма (1956 - 1989; 1989 - )"
 
Издателска къща Прозорец, 2006
 
a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria