Българският комунизъм
Библиография

Категория: Монографии
, Сборник
 
"65 години Отечествен фронт - съюз"
 
София: Издателство "Захари Стоянов", 2008
Аврамов, Димитър
 
"Летопис на едно драматично десетилетие"
 
София: Издателство "Наука и изкуство", 1994
Аврамов, Румен
 
"Стопанският XX в. на България"
 
София: Център за либерални стратегии, 2001
Аврамов, Румен
 
"Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. т. 1-3"
 
Център за либерални стратегии и Фондация "Българска наука и култура", 2007
Аврамов, Румен
 
"Пари и де/стабилизация в България 1948 - 1989"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Институт "Отворено общество", 2008
Аврамов, Румен
 
Икономика на 'Възродителния процес'"
 
София: ЦАИ / Рива, 2016
Аврамов, Румен
 
"Насилствената асимилация на турците в България 1984-1989"
 
София: ЦАИ / Рива, 2019
Алипиева, Антоанета
 
"Дневниците на българските писатели от втората половина на XX в."
 
София: "Просвета", 2007
Алтънков, Никола
 
"Светците ги съдят"
 
София: "Изток-Запад", 2010
Алтънков, Никола Г.
 
"История на БКП 1919-1989"
 
София: Факел, 2018
Ангелова-Игова, Боряна
 
"Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста"
 
София: Критика и хуманизъм, 2018
Аретов, Николай
 
"Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене"
 
София: "Кралица Маб", 2011
Баева, Искра
 
"Тодор Живков"
 
София: Издателство КАМА, 2007
Баева, Искра
 
"България и Източна Европа"
 
София: Издателство "Парадигма", 2010
Баева, Искра
 
"Източна Европа през XX век"
 
София: ИК "Парадигма", 2010
Баева, Евгения Калинова, Искра
 
"Социализмът в огледалото на прехода"
 
София: "Изток-Запад", 2011
Бончева, Едвин Сугарев, Свилен Пътов, Жан Соломон (съставители), Екатерина
 
"Българският ГУЛАГ. Свидетели"
 
София, 1991
Бочев, Стефан
 
Белене. Сказание за концлагерна България.
 
ИК "Дамян Яков", 2003
Бояджиева, Пепка
 
"Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Брунбауер, Улф
 
"Социалистическият начин на живот"
 
Русе: МД "Елиас Канети", 2007
Бюксеншютц, Улрих
 
"Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989."
 
София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 2000, 1997
Василева, Бойка
 
"Българската политическа емиграция след Втората световна война"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1999
Василева, Бойка
 
"Евреите в България 1944 - 1952"
 
София, 1992
Вачева, Албена
 
"Социализмът: памет и разказ"
 
Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ, 2017
Вачева, Й. Ефтимов, Г. Чобанов, А.
 
"Идеологията - начин на употреба"
 
Варна: ЕИ "LiterNet", 2004
Вачков, Даниел
 
"Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Вачков, Мартин Иванов, Даниел
 
"Българският външен дълг 1944 - 1989. Банкрутът на комунистическата икономика"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Везенков, Александър
 
"Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944 - 1989"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, "Отворено общество" и "Сиела", 2008
Везенков, Александър
 
"9 септември 1944 г."
 
София: Институт за изследване на близкото минало / СИЕЛА, 2014
Воденичаров, Петър
 
"'В името на народа...' - Магията на мемоарите на активните борци против фашизма и капитализма"
 
В: "Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество", Благоевград, 2001
Воденичаров, Кристина Попова, Анастасия Пашова (съставители), Петър
 
"Моето досие, пардон, биография. Българските модернизации (30-те и 60-те години) - идеологии и идентичности"
 
Балканско общество за автобиографистика и социално общуване (БОАСО), Благоевград, 1999
Гадис, Джон Луис
 
"Студената война. Нова история"
 
София: ИК "Кралица Моб", 2007
Генова и Георги Господинов, Яна
 
"Инвентарна книга на социализма (1956 - 1989; 1989 - )"
 
Издателска къща Прозорец, 2006
Георгиев, Марин
 
"Третият разстрел"
 
София:, 1993
Герджиков, Сергей
 
"Феноменът комунизъм"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994
Гочева, Паунка
 
"ДПС в сянка и на светлина"
 
София, 1991
Гочева, Паунка
 
"През Босфора към възродителния процес"
 
София, 1994
Груев, Михаил
 
"Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те - 50-те години на XX век"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Отворено общество и Издателство СИЕЛА, 2009
Груев, Алексей Кальонски, Михаил
 
"'Възродителният процес'. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Груев, Диана Мишкова, Михаил
 
"Българският комунизъм: дебати и интерпретации"
 
София: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Даскалов, Румен
 
"Есета върху тоталитаризма и посттоталитаризма"
 
София: Университетско издателство на СУ, 1991
Даскалов, Румен
 
"От Стамболов до Живков: Големите спорове за новата българска история"
 
София: Издателство ГУТЕНБЕРГ, 2009
Даскалов, Георги
 
"Гръцката политемиграция в България 1946 - 1989"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Дееничина, Мария
 
"Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската журналистика 1956 - 1989 година"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Денев, Иван
 
"Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)"
 
София: Фондация за регионално развитие, 2012
Димитров, Мартин К.
 
"Политическата логика на социалистическото потребление"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Димитров (съставител), Румен
 
"НоменКултурата"
 
Издателство на Софийски университет, 1991
Дойнов, Пламен
 
"1956"
 
Нов Български университет, 2007
Дойнов, Пламен
 
Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2011
Дойнов, Пламен
 
Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Дойнов (съставител), Пламен
 
"Социалистическият реализъм: нови изследвания"
 
София: Нов Български Университет, 2008
Дойнов (съставител), Пламен
 
"Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев"
 
София: ИК "Пан", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2009
Дойнов (съставител), Пламен
 
"Социалистически канон / Алтернативен канон"
 
София: ИК "Пан", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2009
Дойнов (съставител), Пламен
 
"Девети септември 1944: литература и политика"
 
София: "Кралица Маб" / Нов Български Университет, 2015
Дойнов (съставител), Пламен
 
"Генерация на властта: 'априлското поколение' в българската литература"
 
София: Кралица Маб / НБУ, 2016
Дойнов, Михаил Неделчев (съставители), Пламен
 
"1968"
 
София: Нов Български Университет, СИЕЛА, 2009
Доускова, Ирена
 
"Как вълците ме изядоха"
 
Колибри, 2005
Елдъров, Георги
 
"България и Ватикана 1944-1989. Дипломатически, църковни и други отношения"
 
София: Издателство "Логос", 2002
Еленков, Иван
 
Културният фронт
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Еленков, Иван
 
"Труд, радост, отдих и култура"
 
София: Център за академични изследвания / Рива, 2013
Еленков, Иван
 
"Орбити на социалистическото всекидневие"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Еленков, Даниела Колева (съставители и научни редактори), Иван
 
"Детството при социализма. Политически, институционални и биографични перспективи"
 
София: Център за академични изследвания и РИВА, 2010
Емануилов, Емануил
 
"България в политиката на великите сили 1939 - 1947"
 
Велико Търново: Университетско издателство, 2000
Живкова, Надя
 
"Усмиряване на разума. Преустройството на БАН (1944-1953)"
 
Издателска къща "Гутенберг", 2006
Зарчев, Йордан
 
"Защо рухна реалният социализъм?"
 
София, 2001
Знеполски, Ивайло
 
"Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория"
 
Институт за изследване на близкото минало, 2008
Знеполски, Ивайло
 
"Как се променят нещата? От инциденти до Голямото събитие"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2016
Знеполски, Ивайло
 
"Историкът и множествената история"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Знеполски (под общата редакция), Ивайло
 
"НРБ от началото до края"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2011
Знеполски (съставител и редактор), Ивайло
 
"История на Народна република България. Режимът и обществото"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Знеполски (съставител), Ивайло
 
"Тоталитаризмите на XX век"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Знеполски (съставител), Ивайло
 
"Да познаем комунизма"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и "Сиела", 2012
Иванов, Мартин
 
"Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963 - 1989 г."
 
София: Институт за изследване на близкото минало, "Отворено общество" и "Сиела", 2008
Иванов, Димитър
 
"Възход и падение на социализма в България 1944 - 1989"
 
София: Millenium, 2009
Иванов, Марко
 
"Рушители и бранители на България"
 
София: "Стрелец", 2000
Иванова, Евгения
 
"Отхвърлените 'приобщени' или процеса, наречен 'възродителен' (1912 - 1989)"
 
София: Институт за източноевропейска хуманитаристика, 2002
Иванова, Мая
 
"Туризъм под надзор. Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Иванова (съставител), Радост
 
"Социализмът: реалност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура"
 
София: Етнографски институт с музей, БАН, 2003
Игнатов, Асен
 
"Психология на комунизма"
 
София, 1991
Исусов, Мито
 
"Последната година на Трайчо Костов"
 
София, 1990
Исусов, Мито
 
"Сталин и България"
 
София, 1991
Исусов, Мито
 
"Политическият живот в България 1944-1948"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2000
Йосифов, Калин
 
"Тоталитарното насилие в българското село (1944 - 1951) и последиците за България"
 
София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003
Кабакчиева, Пепка Бояджиева, Петя
 
(Не)възможният синдикализъм. Строители и учители през комунизма
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2019
Калинова, Искра Баева, Евгения
 
"Българските преходи 1944-1999"
 
София: Тилиа, 2000
Калканджиева, Даниела
 
"Българската православна църква и 'народната демокрация' (1944 - 1953)"
 
София: Фондация Демос (първо издание - 1997), 2002
Кандиларов (съставител), Евгений
 
"Изследвания по история на социализма в България 1944 - 1989"
 
София: ИК "Графимакс", 2010
Колева, Даниела
 
Памет и справедливост. Лични спомени и публични разкази за комунизма
 
Институт за изследване на близкото минало / Сиела, 2020
Колева (съставител), Даниела
 
"Смъртта при социализма"
 
София: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Колева (съставител), Даниела
 
"Любовта при социализма: образци, образи, табута"
 
София: Издателство "Рива" / Център за академични изследвания, 2015
Колева (съставител), Даниела
 
"Тялото при социализма - режими и репрезентации"
 
София: ЦАИ / Рива, 2016
Колева (съставител), Даниела
 
"Възрастта при социализма. Поколенията в семейството и обществото"
 
София: Рива / Център за академични изследвания София, 2019
Костов, Владимир
 
"Българският чадър"
 
София, 1990
Костови, Наталия и Владимир
 
"Социализмът в България или опит за равносметка"
 
Париж: Пеев & Попов, 1983
Кралевска, Нася
 
"България под комунизъм"
 
София: "Рива", 2016
Куличев, Христо
 
"Процесите - Партията срещу Църквата"
 
София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012
Кьосев и Даниела Колева (съставители), Александър
 
"Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2017
Лефтеров, Живко
 
Религиозната политика на Българската Комунистическа партия и Бялото братство
 
София: Нов български университет, 2018
Лилков и Христо Христов, Вили
 
"Бивши хора. По класификацията на Държавна Сигурност"
 
София: СИЕЛА, 2017
Лилков, Христо Христов, Вили
 
"Погубената България"
 
София: Сиела, 2019
Луджев, Димитър
 
"Дребната буржоазия в България 1944 - 1958"
 
София, 1985
Луджев, Димитър
 
Революцията в България 1989-1991, книга 1
 
София: Издателство "Д-р Иван Богоров", 2008
Луджев, Бойка Василева, Искра Баева, Димитър
 
"Утопия и реалност"
 
София, 1991
Любенова, Надежда
 
В съда влизат убитите
 
София: Макрос, 0
Марангозов, Цветан
 
"Музеят. Драматургия 1961 - 1964 Мюнхен"
 
Издателско ателие Аб, 2006
Маринова-Христиди, Румяна
 
"Българското образование между съветизацията и традицията 1948-1959"
 
София: Издателство: УИ "Св. Климент Охридски", 2006
Марков, Георги
 
"Покривът"
 
София: ИК "Сиела", 2007
Методиев, Момчил
 
"Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава"
 
Институт за изследване на близкото минало, 2008
Методиев и Мария Дерменджиева, Момчил
 
"Държавна сигурност - предимство по наследство"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и "Сиела", 2015
Мешкова и Диню Шарланов, Поля
 
"Българската гилотина. Тайните и механизмите на Народния съд"
 
Агенция "Демокрация", 1994
Мигев, Владимир
 
"'Пражката пролет – 68' и България"
 
София: "Изток-Запад", 2005
Мигев, Владимир
 
"Полската криза, 'Солидарност' и България (1980 - 1983)"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Миланова, Сашка
 
"Съюзът на журналистите в 'политическата преса' на властта 1944-1960 г."
 
София: Издателство "Витал", 2009
Милев, Иво
 
"Животът и смъртта на Людмила Живкова"
 
София: СЕНС, 2018
Михайлов, Стоян
 
"Сталинският тоталитаризъм"
 
София, 2000
Михайлова, Екатерина
 
"Тоталитарната държава и право на България 1944-1989"
 
София: Нов Български Университет, 2016
Можейко, Едвард
 
"Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009
Мозер, Чарлз
 
"Д-р Г. М. Димитров"
 
София, 1992
Огнянов, Любомир
 
"Държавно - политическата система на България 1944 - 1948"
 
Стандарт ДД, 1993
Огнянов, Христо
 
"Български исторически календар"
 
София:, 1995
Огнянов, Любомир
 
"Никола Петков (1893-1947)"
 
В: "Български държавници и политици 1918-1947", София, 2000
Огнянов, Любомир
 
"Политическата система в България 1949 - 1956"
 
София: "Стандарт", 2008
Олзер, Жан-Батист Мишел, Бернар
 
Червените завеси на София
 
София: Фондация "Комунитас", 2020
Пелева, Инна
 
"Георги Марков. Снимки с познати"
 
София: "Кралица Маб", 2017
Пенчев, Бойко
 
"Септември '23. Идеология на паметта"
 
София: Издателство "Просвета", 2006
Пенчева, Румяна
 
"Светослав Минков: Строго поверително"
 
София: Издателство "Изток-Запад", 2011
Петров, Георги
 
"Крахът на тоталитарната икономика"
 
София, 1990
Петров, Наско
 
"Сталин и разгромът на българската политическа емиграция"
 
Пловдив: Издателство на Велико-търновския университет, 2001
Петров, Пламен В.
 
Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ век
 
София: Издателство на Софийски университет, 2021
Попилиев, Ромео
 
"Съпротивата на драмата в драмата на съпротивата"
 
София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013
Попов, Чавдар
 
"Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002
Райчевски, Стоян
 
"България под комунистическия режим 1944-1989"
 
София: ИК "Симолини", 2016
Сборник,
 
"Литературата на близкото минало"
 
Благоевград: ЮЗУ "Н. Рилски", 2012
Сборник,
 
"Българският ХХ в. Колективна памет и национална идентичност"
 
София: Издателство "Гутенберг", 2013
Семерджиев, Петър
 
"Народният съд в България 1944-1945"
 
София: ИК "Македония прес", 1997
Семерджиев, Петър
 
"Съдебният процес срещу Никола Петков 1947"
 
София, 1990
Семерджиев, Петър
 
"БКП, Македонският въпрос и ВМРО"
 
Детройт, 1994
Славов, Атанас
 
"Българската литература на размразяването"
 
Изд. "Христо Ботев", 1994
Славова, Петя
 
"Георги Найденов и Тексим-Имекстраком"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Ciela, 2017
Стаматов, Н. Димитрова, Хр. Тодоров, Д. Тодоров, Я. Захариев, А.
 
"Философският XX век в България. Т. 1 Философската публичност"
 
София: "Изток-Запад", 2008
Станоева, Елица
 
"София: Идеология, градоустройство и живот през социализма
 
София: "Просвета", 2016
Стателова, Розмари
 
"Естрада и социализъм: проблясъци"
 
София: Рива, 2019
Стателова, Василка Танкова, Елена
 
"Прокудените"
 
София: Жанет-45, 2002
Стоянов, Лъчезар
 
"Нация, държава и институции"
 
София: Гутенберг, 2012
Тодоров, Добрин
 
"Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България"
 
София: Издателство "Сиела", 2009
Тодоров (съставител), Антон
 
"Проекции на Комунистическия тоталитаризъм в България в период 1944-1989 г."
 
София: Изток-Запад, 2019
Тодоров, Владимир Береану, Калин
 
"Кой уби Георги Марков?"
 
София, 1991
Трифонова, Цвета
 
"Писатели и досиета"
 
ИК "Фабер", 2003
Трифонова, Цвета
 
"Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш"
 
Велико Търново: Фабер, 2012
Троянов, Илия
 
"Власт и съпротива"
 
София: "Сиела", 2016
Филипова, Надя
 
"Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война"
 
София: "Лийгъл Адвайс - Димитър Филипов ЕООД", 2008
Фосколо, Мона
 
"Георги Димитров. Една критическа биография"
 
София: Издателство "Просвета", 2013
Фотев, Георги
 
"Дългата нощ на комунизма в България"
 
София: ИК "Изток - Запад", 2008
Христов, Христо
 
"Секретното дело за лагерите"
 
ИК "Иван Вазов", 1999
Христов, Христо
 
"Държавна сигурност срещу българската емиграция"
 
ИК "Иван Вазов", 2000
Христов, Христо
 
"Тайните фалити на комунизма"
 
София: ИК "Сиела", 2007
Христов, Христо
 
"Двойният живот на агент 'Пикадили'"
 
София: Икономедиа АД, 2008
Христов, Христо
 
"Империята на задграничните фирми"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Христов, Христо
 
"Тодор Живков. Биография"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Христова, Наталия
 
"Власт и интелигенция. Българският скандал 'Солженицин' 1970-1974"
 
Издателско ателие "Аб", София, 2000
Цачевски, Венелин
 
"Българският комунизъм"
 
София: "Славика - РМ", 1993
Цветков, Жоро
 
"Съдът над опозиционните лидери"
 
София:, 1991
Чичовска, Весела
 
"Политиката срещу просветната традиция"
 
София:, 1995
Шарланов, Диню
 
"Горяните. Кои са те?"
 
София: ИК "Пространство&форма", 1999
Шарланов, Диню
 
"Тиранията. Жертви и палачи."
 
София: ИК "Стрелец", 1997
Шарланов, Диню
 
"История на комунизма в България" т.1-2
 
София: СИЕЛА, 2009
Япов, Петър
 
"Трайчо Костов и Никола Гешев: съдебните процеси през 1942 и 1949 г."
 
София: Изд. "Изток-Запад", 2003
 
a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria