Българският комунизъм
Библиография

Категория: Периодични издания
Мирослав Коев (редактор)
 
Зараждане на гражданското общество в България
 
Известия на държавните архив, 2020 | Брой: 117
Борислав Скочев
 
Писатели в концлагерите
 
Литературен вестник, 2022 | Брой: 9
Антон Тодоров (съставител)
 
"100 години от Болшевишкия преврат в Русия и влиянието му в България"
 
София: Изток-Запад, 2019 | Брой: 2022
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Цензурата върху българската литература и книга (1944 - 1990)
 
София: НБУ / Кралица Маб, 2018 | Брой: -
Пламен Дойнов
 
"Фрагменти за цензурата след 1956 година"
 
в. "Литературен вестник", 2017 | Брой: 29
Пламен Дойнов
 
"Подписът в опашката на прасето. Ефектът на рецептивното подозрение"
 
в. Литературен вестник, 2016 | Брой: 7
Иван Еленков
 
"Социализмът в мен"
 
Балканистичен форум, 2015 | Брой: 1
Пламен Дойнов
 
"Световният поет и профилактичният капан"
 
в-к "Литературен вестник", 2015 | Брой: 4
Галина Гончарова, Теодора Карамелска
 
"Социализмът в биографичен контекст: религиозна перспектива към близкото минало в България и Румъния"
 
сп. "Социологически проблеми", 2014 | Брой: 1-2
Пламен Дойнов
 
"Случаят 'Чужда кръв' и Велин Георгиев"
 
в. "Литературен вестник", 2014 | Брой: 17
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации"
 
Издателство "Кралица Маб" / НБУ, 2014 | Брой: 2 (15-21.01)
Пламен Дойнов
 
"1962: Политически ориентири, литературни заблуди"
 
в. Литературен вестник, 2013 | Брой: 20
Росица Генчева
 
"Звуците на социализма"
 
Социологически проблеми, 2003 | Брой: 35
Росица Генчева
 
"Е-соц: виртуалните музеи на комунизма в България"
 
Семинар BG, 2012 | Брой: 7
Ралица Симеонова-Ганева
 
"Формиране на човешкия капитал през комунистическия период в България"
 
сп. Социологически проблеми, 2012 | Брой: 3-4
Момчил Методиев
 
"Разпадане на общността"
 
сп. Християнство и култура, 2013 | Брой: 79
Яни Милачков
 
"Между социалистическия реализъм и алтернативния канон"
 
в. Литературен вестник, 2012 | Брой: 32
Пламен Дойнов
 
"Досие 'Приспособленец' и Словото Бешков"
 
в. Литературен вестник, 2012 | Брой: 29
Александрина Георгиева
 
"Отразяването на Пражката пролет от вестник 'Работническо дело' (януари - август 1968 г.)"
 
в. Литературен вестник, 2012 | Брой: 27
Михаил Неделчев
 
"Годината на измамната свобода"
 
в. Литературен вестник, 2012 | Брой: 23
Анастасия Пашова и Петър Воденичаров
 
"Публичното социалистическо погребение и религиозната интимност на смъртта при мюсюлмани от Западните Родопи"
 
сп. Балканистичен форум, 2011 | Брой: 3
Мартин Канушев
 
"Наказания и инфранаказателност или за социалистическата икономия на репресията"
 
сп. Социологически проблеми, 2011 | Брой: 3-4
Румен Аврамов
 
Бележки върху (соц)носталгията. Двадесет години след това…
 
в-к "Култура", 2012 | Брой: 9 (2671)
Тодор Христов
 
Тирания, идеология и конституирането на социалистическите субекти
 
сп. Социологически проблеми, 2011 | Брой: 3-4
Антоанета Алипиева
 
"Жабетата на соцреализма"
 
в-к "Култура", 2012 | Брой: 3 (2664)
Даниела Колева
 
"Спасителни разкопки в паметта на близкото минало"
 
в-к "Култура", 2012 | Брой: 3 (2664)
Момчил Методиев
 
"Дилемите на икуменизма през Студената война"
 
сп. Християнство и култура, 2011 | Брой: 10 (67)
Искра Баева
 
Социалноикономически предпоставки за и последици от 'възродителния процес'"
 
В: Евразийски хоризонти: минало и настояще. Сборник в чест на проф. Валери Стоянов, 2011 | Брой: Сборник
Ален Роб-Грийе
 
"Четири дни в България 1947"
 
в-к Литературен вестник, 2011 | Брой: 41-42
Мартин Иванов
 
"Социалистическото благоденствие и консенсусът на лицемерието"
 
сп. Социологически проблеми, 2011 | Брой: 1-2
Момчил Методиев
 
"Държавна сигурност в Духовната академия"
 
сп. Християнство и култура, 2011 | Брой: 64
Нина Николова
 
"Частно пространство при социализма?"
 
сп. Социологически проблеми, 2011 | Брой: 3-4
Пламен Дойнов
 
"'Присъствие': нестопленият дебют (1965)"
 
в. "Литературен вестник", 2001 | Брой: 7
Пламен Дойнов
 
"Константин Павлов през лабиринта на цензурата до алтернативата"
 
в. "Литературен вестник", 2010 | Брой: 41
Сергей Вучков
 
"'Един нема да се намери изменник между нас'"
 
сп. Балканистичен форум, 2010 | Брой: 1
Анастасия Пашова и Петър Воденичаров
 
"'Възродителният процес' и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг"
 
сп. Балканистичен форум, 2010 | Брой: 1
Нурие Муратова
 
"'Грация без фалшификация'"
 
сп. Балканистичен форум, 2010 | Брой: 1
Милена Ангелова, Марияна Пискова
 
"Побратимените градове: Докосване между култури и/или размяна на делегации Благоевград - Батуми, 1964 - 1989 г."
 
сп. Балканистичен форум, 2010 | Брой: 1
Ивайло Знеполски
 
"Православната църква и комунистическият режим в България"
 
в-к "Култура", 2010 | Брой: 35
Пламен Дойнов
 
"'Тютюн' след публикацията: Червенковото писмо, Димитровската награда"
 
в-к Литературен вестник, 2010 | Брой: 31
Албена Хранова
 
"'Дъщерята на Колояна', или за неслучилия се 'случай Тютюн'"
 
в-к Литературен вестник, 2010 | Брой: 31
Михаил Неделчев
 
"Как огорчихме Тодор Живков"
 
в-к Литературен вестник, 2010 | Брой: 24
Кристина Попова
 
"Приятел, който ще създаде от обикновеното дете септемврийче". Дружинните ръководител(к)и в идеологията и дейността на пионерската организация
 
В: "Детството при социализма...", (ред. Иван Еленков, Даниела Колева, Кристина Попова) Център за академични изследвания, 2009 | Брой: -
Момчил Методиев
 
"Комунистическият проект за БПЦ: 'Пазител на българщината' и 'Пеметник на културата'"
 
сп. Християнство и Култура, 2010 | Брой: 49
Момчил Методиев
 
"Изборът на патриарх Максим"
 
сп. Християнство и Култура, 2010 | Брой: 1 (48)
Бойко Пенчев
 
"История на тоталитарната власт и грижа"
 
в-к "Литературен вестник", 2010 | Брой: 2 (20-26 януари)
Вихрен Чернокожев, Едвин Сугарев, Божидар Кунчев (съставители)
 
"Антитоталитарната литература"
 
София: Издателски център "Боян Пенев" към Институт за литература, БАН, 2009 | Брой: -
Гита Йовчева
 
"Съпротивата срещу налагането на болшевизма в Ямболския край (09.09.1944 - 1949)"
 
Бургас - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" т. XXXVIII (2), 2009 | Брой: т. 37
Даниела Калканджиева
 
"Съдбата на Софийския митрополит Стефан - последния български екзарх"
 
В: Сб. "Държава и църква - църква и държава в българската история" (ред. Гиньо Ганев, Георги Бакалов, Илия Тодев), 2006 | Брой: сб.
Владимир Мигев
 
"Някои аспекти на отношенията между Българската православна църква и комунистическия режим в България (1944 - 1989)"
 
В: Сб. "Държава и църква - църква и държава в българската история" (ред. Гиньо Ганев, Георги Бакалов, Илия Тодев), ст. 449-462, 2006 | Брой: сб.
Момчил Методиев
 
"Държавна сигурност и посещението на патриарх Максим в Америка"
 
сп. "Християнство и култура", 2009 | Брой: 44
Ивайло Дичев
 
"Културата като ритуал. 'Културният фронт' на Иван Еленков"
 
сп. Критика и хуманизъм, 2009 | Брой: 29
Даниел Вачков
 
"За новата книга на Румен Аврамов"
 
сп. Критика и хуманизъм, 2009 | Брой: 29
Милена Ангелова
 
"За новата книга на Михаил"
 
сп. Критика и хуманизъм, 2009 | Брой: 29
Георги Ангелов
 
"Реформаторство без реформи"
 
сп. Критика и хуманизъм, 2009 | Брой: 29
Александър Кьосев
 
"Истинският наследник"
 
сп. Критика и хуманизъм, 2009 | Брой: 29
Иван Еленков
 
"Леките криле на тоталитарното въображение"
 
сп. Критика и хуманизъм, 2009 | Брой: 29
Мартин Иванов
 
"Непосилната цена на колективизацията"
 
в-к "Култура", 2009 | Брой: 33 (2560)
Веселин Тепавичаров
 
"Социалистическата 'модернизация' в България (етнологични проекции)"
 
В: Ethnologica Academica X4 (Българските специфики - между традицията и модерността). Съставител: М. Маркова, София, стр. 255 - 275, 2006 | Брой: -
Илияна Марчева
 
"'Просветеният абсолютизъм' - Людмила Живкова"
 
София: Издателстов SCORPIO; Във: Български държавници,1944 –1989, 2005 | Брой: -
Едвард Можейко
 
"Две версии на социалистическия реализъм: 1950 - 1956 г."
 
София: в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 36
Канациева и Турлакова
 
"Георги Димитров между възхвалата и отрицанието. Студии и статии"
 
Сборник, 2003 | Брой: -
Вихрен Чернокожев
 
"Българската 1968 година: книги на кладата"
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 26
Петър Кърджилов
 
"Спомени от Бялата стая. Българското игрално кино през 1968 г."
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 26
Гавраил Панчев
 
"Комунизмът като комунизъм"
 
сп. Философски алтернативи, 1993 | Брой: 6
Гавраил Панчев
 
"Залезът на истината"
 
в. "Литературен форум", 1993 | Брой: 40-41
Гавраил Панчев
 
"Живков като идеолог на.... днешния ден"
 
в. "Век 21", 1994 | Брой: 8 (199)
Гавраил Панчев
 
"Проблемите на БСП или тоталитарната държава"
 
в. "Век 21", 1995 | Брой: 38
Момчил Боджаков
 
"'Естествен' или 'изкуствен' е произходът на нашето общество?"
 
сп. Философски алтернативи, 1993 | Брой: 6
Георги Найденов
 
"Естествен или доктринален е произходът на 'социалистическите' общества?"
 
сп. Философски алтернативи, 1993 | Брой: 6
Иван Ценов
 
"Посткомунизмът - рожба на революции 'от горе'"
 
сп. Философски алтернативи, 1993 | Брой: 6
Михаил Груев
 
"Явление в познанието за комунизма"
 
в-к "Култура", 2008 | Брой: 23, 20.06.
Михаил Неделчев
 
"Моята 1968-а"
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 21 (11-17.06)
Пламен Дойнов
 
"1968: Избрани фрагменти"
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 21 (11-17.06)
Иван Радев
 
"Събитията - личен спомен и два дневника"
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 21 (11-17.06)
Георги Найденов, Калоян Харалампиев
 
"Цената на работната сила в България през XX в. и 'дългите вълни' на Кондратиев"
 
сп. "Социологически проблеми", 2007 | Брой: 3-4
Мартин Иванов
 
"Съветската помощ, 'спряното кранче' от Горбачов и българската криза от втората половина на осемдесетте години"
 
В: "Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов", София, 2006 | Брой: -
Михаил Неделчев
 
"ДС, една по-мрачна версия"
 
в-к "Култура", 2008 | Брой: 15 (2498)
Илияна Марчева
 
"Българската икономика през 80-те години на XX век между Изтока и Запада"
 
В: Сб. "Проблемът Изток - Запад. Историческа перспектива." под. ред. на Т. Стоилова и др., 2003 | Брой: -
Илияна Марчева
 
"Началото на края на социализма в България през първата половина на 80-те години"
 
сп. Исторически преглед, 2004 | Брой: 3-4
Илияна Марчева
 
"Опитите за икономически реформи в България през втората половина на XX в."
 
В: Сб. "120 години изпълнителна власт в България", София, 1999 | Брой: -
Илияна Марчева
 
"Парадокси на модернизацията в България след Втората световна война"
 
В: Сб. "В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70-годишнината на проф. Н. Генчев", под ред. на П. Митев, 2002 | Брой: -
Илияна Марчева
 
"Перестройката в България в светлината на модернизацията"
 
сп. Историческо бъдеще, стр. 79 - 96, 2003 | Брой: 1-2
Златко Златев
 
"Българо-американските икономически отношения (1945 - 1994)"
 
сп. Исторически преглед, 1995 | Брой: 1
Даниел Вачков
 
"Българският външен дълг в годините на петролната криза (1973 - 1980)"
 
сп. "Исторически преглед", 2006 | Брой: 5-6
Илияна Марчева
 
"Основни насоки на икономическата и социалната политика в България през 60-те и първата половина на 70-те години на XX век."
 
В: Сборник в чест на доц. д-р Стоян Танев, Шумен (под печат), 2006 | Брой: -
Христина Мирчева
 
"Съветският фактор във външната политика на НРБ през 60-те години"
 
София, В: Сборник "България в сферата на съветските интереси", 1998 | Брой: -
Весела Чичовска
 
"Главлит. Формиране на единна цензурна система в България (1952 - 1956)"
 
сп. "Исторически преглед", стр. 38 - 49, 1991 | Брой: 10
Наталия Христова
 
"Българският художествен елит през втората половина на XX век между идеите и идеологията"
 
София, В: Двадесети век. Опит за равносметка, 2003 | Брой: -
Михаил Груев
 
"Людмила Живкова - пътят към 'Агни-йога'"
 
В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов, Университетско издателство, стр. 796 - 815, 2006 | Брой: -
Иван Станков
 
"По следите на българския литературен социализъм около 1956 година"
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 9
Христо Христов
 
"Гласът, който ДС не успя да заглуши"
 
в-к "Дневник", 2008 | Брой: 14.03.08
Михаил Неделчев
 
"ДС, голямата обида"
 
в-к "Култура", 2008 | Брой: 9 (2493)
Илияна Марчева
 
"'Българската лейди Сталин'. Цола Драгойчева"
 
Във: Български държавници,1944 –1989, съставител М.Радева, Скорпио, 2005 | Брой: 9 (2493)
Илияна Марчева
 
"Българо-румънски отношения в края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ в."
 
В: Проблемът Изток-Запад. България на Балканите. София: Клио-96, с.252-275, 2006 | Брой: 9 (2493)
Илияна Марчева
 
"Тодор Живков в спомените на съвременници"
 
сп. Историята, 2007 | Брой: кн. 2, 25-26
Илияна Марчева
 
"Изследвания по социално-икономическата история на социализма в България: основни теми, проблеми и перспективи"
 
В: Предизвикателствата на промяната, София, с.289-301, 2006 | Брой: кн. 2, 25-26
Илияна Марчева
 
"Политиката по аграрния въпрос в контекста на на перестройката на социализма в края на 80-те години на ХХ в."
 
В:Сборник в чест на доц. д-р М.Минчев, В. Търново, с.204-230, 2006 | Брой: -
Пламен Дойнов
 
"Иван Динков между соцреалистическия и алтернативния канон"
 
в-к "Литературен вестник", 2008 | Брой: 2 (23-29.01)
Александър Везенков
 
"За една нова история на БКП"
 
в-к "Про & Анти", 2007 | Брой: 50
Деян Деянов
 
"Революция преди революцията"
 
в-к "Култура", 2007 | Брой: 44 (2482)
Бистра Величкова, Петър Добрев
 
"Мълчанието за комунизма"
 
в-к "Култура", 2007 | Брой: 43 (2483)
Маргарита Карамихова
 
"Т. Нар. 'възродителен процес': политика и резултати."
 
София: Сб: За промените… 371 - 402 стр., 2000 | Брой: -
Пламен Дойнов
 
"Въведение в социалистическия реализъм"
 
в-к "Литературен вестник", 2007 | Брой: 38
Михаил Неделчев
 
"Социалистическият реализъм. Теория и практика. Съответствия / несъответствия"
 
в-к "Литературен вестник", 2007 | Брой: 38
Петър Кърджилов
 
"Филми разделни. Българското игрално кино в навечерието на соцреализма (1944 - 1948)"
 
в-к "Литературен вестник", 2007 | Брой: 38
Веселин Ангелов
 
"Политиката на БКП по македонския въпрос (юли 1948 – 1956)"
 
сп. Исторически преглед, 1996 | Брой: 5
Йордан Баев
 
"България и гражданската война в Гърция (1944-1949)"
 
сп. Военноисторически сборник, 1992 | Брой: 2-3
Христо Христов
 
"Съдебен архив разкрива фалитите на комунизма"
 
в-к "Дневник", 2007 | Брой: 02.11.07
Д. Димитрова
 
"Турският печат за т. нар. 'Възродителен процес' (1984-1989 г.)"
 
В: "Етническата картина в България (Проучвания 1992 г.)". С., "Клуб ’90", 168-182., 1993 | Брой: -
Здравка Ракова
 
"Българската политическа емиграция и 'Възродителния процес' в България."
 
сп. "Минало", стр. 67-79, 2003 | Брой: 3
Здравка Ракова
 
"Изложба на ЩАЗИ в България. Повод за размисъл и въпроси."
 
сп. "Минало", стр. 91-96, 2002 | Брой: 3
Стоян Трифонов
 
"Мюсюлманите в политиката на Българската държава"
 
София, В: "Страници от българската история. Събития, размисли, личности." Ч. 2, 1992 | Брой: -
Племен Дойнов
 
"Българските образи на унгарското въстание"
 
В: Сборник "1956. Години на литературата.", София: Нов български университет., 2007 | Брой: -
Михаил Неделчев
 
"Отваряне на досиета"
 
в-к "Литературен вестник", 2007 | Брой: 30
Михаил Недлчев
 
Боби, Подайте Оставка!
 
в-к "Дневник", 2007 | Брой: 02.09.
Любомир Огнянов
 
"Външната политика на България (1944-1948)"
 
В: Очерци по българска история 1878-1948, София, 1992 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Икономическата политика на България (1944 - 1948 г.)"
 
В: Нови очерци по българска история 1918 - 1948, София, 1994 | Брой: Сб.
Любмир Огнянов
 
"Отношенията между България и Югославия 1949-1956 г."
 
сп. "Минало", 1996 | Брой: 3
Любомир Огнянов
 
"Съветското влияние върху организацията и дейността на органите на съдебната власт в България (1949-1956 г.)"
 
В: България в сферата на съветските интереси. София, 1998 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"България в международните отношения 1949-1956 г."
 
В: Модерният историк. София, 1999 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Митът за историческия прелом в България през 1956 г."
 
В: "История и митове", София, 1999 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Свещеническият съюз в България (1944-1955)"
 
В: "Религия и църква в България", София, 1999 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"'Студената война' и 'шпиономанията' в България (1949-1953)"
 
В: "Модерна България", София, 1999 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Министерският съвет в политическата система на България (1949-1956)"
 
В: "120 години изпълнителна власт в България", София, 1999 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Парламентът в политическата система на България (1944-1956)"
 
В: "ХХІ век - Балканите - наука и образование", Кърджали, 2002 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Партия, държава и армия в България (1944-1956)"
 
В: "Иронията на историка. Проф. Милчо Лалков", София, 2004 | Брой: Сб.
Любомир Огнянов
 
"Отношенията на България със САЩ и страните от Западна Европа (1956 – 1989 г.)"
 
В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, Велико Търново, 2006 | Брой: Сб.
Жерминал Чивиков
 
"Тетрахон"
 
в-к "Култура", 2007 | Брой: 22 (2462)
Цвета Трифонова
 
"Досие 'Камиларя' 1925 - 1954"
 
в-к "Литературен форум", 2001 | Брой: бр. 37-06
Емил Димитров
 
"Човек на дълга и честта. Досието на Михаил Арнаудов. II част"
 
в-к "Литературен вестник", 2007 | Брой: 12
Иван Еленков
 
"Културният фронт"
 
в-к "Култура", 2007 | Брой: 7
Ивайло Дичев
 
"Комунистическата школа на консуматора"
 
в-к "Култура", 2007 | Брой: 7
Здравка Ракова
 
"Съюзът на българските писатели: Страници от историята му (септември - декември 1944 г.)"
 
Варна: Издателство LiterNet, 2003 | Брой: 03.06.
Димитър Гинев
 
"Теоретизацията на социализма"
 
в-к "Култура", 2004 | Брой: 26 (18.06.)
Даниела Колева, Иван Еленков
 
"Промените в българската историческа наука след 1989 г.: очертания и граници"
 
София: Център за академични изследвания, "РИВА", 2006 | Брой: -
Люба Манолова
 
"За партията и живота на един Луканов"
 
Електронна публикация в личната страница на авторката, 2006 | Брой: 07-12.10.
Евгения Иванова
 
"Отказ от амнезия ('Възродителния' процес)"
 
в-к "Култура", 2001 | Брой: 3 (26.01.)
Михаил Арнаудов
 
"Човек на дълга и честта. Досието на Михаил Арнаудов. I част"
 
в-к "Литературен вестник", 2007 | Брой: 4
Ивайло Знеполски
 
"Сталин и Димитров. Конструиране и употреби на един политически мит."
 
в-к "Култура", 2007 | Брой: 3-4
Веселин Ангелов
 
"Държавна сигурност по следите на Симеон II (1957-1967 г.)"
 
сп. "Исторически преглед", 2002 | Брой: 1-2
Анка Златева
 
"Партийната трагикомедия 'Неразбраният грешник Любен Белмустаков' на сцената на СХБ – сезон 1951-1952 г."
 
В: Юбилеен сборник в чест на проф. Л. Огнянов. София: СУ, 2006 | Брой: няма
Анка Златева
 
"'Единство кръвно, по сърце и душа'. Творческите съюзи от България и Румъния в матрицата на Ждановските постановления от 1946-1948 г."
 
В: Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. В. Търново: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2006 | Брой: няма
Анка Златева
 
"'Корабът на изкуствата' или премълчаваните усилия на независимите творци у нас за преодоляване на изолацията, 1944-1947 г."
 
В: Историята –начин на употреба. Черно море между изтока и запада. ХІ Понтийски четения. Варна, 2006 | Брой: няма
Анка Златева
 
"Зловещото ехо. Творческите съюзи и ждановските постановления 1946-1948 г"
 
В: Следвоенна България между Изтока и Запада. Хасково, 2005 | Брой: няма
Анка Златева
 
"Залогът Катин и българската следа в него"
 
сп. "Историческо бъдеще", 2004 | Брой: 1-2
Анка Златева
 
"КНК, КНИК и 'саморазтурянето' на неудобните творчески сдружения (1946-1951)"
 
В: България след 1944 г. - история, проблеми, тенденции. Шумен, 2002 | Брой: няма
Анка Златева
 
"Увертюрата. Българските духовници в процеса 'Катин - Виница' пред ІІІ състав на Народния съд 1945 г."
 
В: Българската опозиция и организираната съпротивав България, 1944-1945 г. София, 2002 | Брой: няма
Анка Златева
 
"'За' и 'против' съветския опит в дейността на творческите съюзи в България в края на 40-те и началото на 50-те години"
 
В: България и Русия през ХХ век (българо-руски научни дискусии). София, 2000 | Брой: няма
Анка Златева
 
"Творческите организации и отечественофронтовската власт 1944 г."
 
В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности, София, 1993 | Брой: т. 2
Василка Танкова
 
"Българският антикомунистически комитет в Париж (1947-1948 г.)"
 
Известия на държавните архиви, 2001 | Брой: 78
Василка Танкова
 
"Емигрантският съюз на българските правници (1953-1956)"
 
В: Сборник в памет на Радослав Попов, София, 2005 | Брой: няма
Евгения Калинова
 
"Георги Димитров между БРП (к) и Сталин"
 
В: Георги Димитров между възхвалата и отрицанието, София, 2003 | Брой: няма
Господинка Никова
 
"Политическите процеси в България 1949-1953 г."
 
В: България в сферата на съветските интереси (Българо-руски научни дискусии). София, 1998 | Брой: няма
Господинка Никова
 
"Българо-съветските икономически отношения след Втората световна война (1949-1960 г."
 
В: България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии, София: Изд. "Гутенберг", 2000 | Брой: няма
Господинка Никова
 
"Социално-икономическите модели на ХХ век."
 
сп. "Епохи", год. V, Велико Търново, 1998 | Брой: 5
Господинка Никова
 
"Процесът на съветизация и преустройството на българската външна търговия (1944-1951)"
 
сп. "Исторически преглед", 2002 | Брой: 5-6
Господинка Никова
 
"Васил Коларов - една от жертвите на сталинизма?"
 
В: Шуменци - строители на съвременна България (митрополит Климент Търновски, д-р Стоян Данев, генерал Рачо Петров, Иван Багрянов, Васил Коларов). Шумен, 2004 | Брой: няма
Господинка Никова
 
"Кризата в Източния блок и опитите на Живков за икономически реформи"
 
В: Следвоенна България между изтока и запада. Хасково, 2005 | Брой: няма
Румяна Тодорова
 
"Дипломация и идеология. Българо-американски дипломатически отношения 1947-1950."
 
В: Българистиката в зората на двадесети век: българо-американската перспектива за научни изследвания. VІ-та среща на учени от България и САЩ (Благоевград, 30 май - 2 юни 1999), София, 2000 | Брой: няма
Румяна Тодорова
 
"'Социалистически интернационализъм' и 'национални интереси'. Българската дипломация в плен на комунистическата доктрина."
 
В: Двадесетият век. Опит за равносметка. Сборник с доклади от българо-германска конференция, София: 3-4 март 2000, 2003 | Брой: няма
Румяна Тодорова
 
"Българската дипломация след Втората световна война. Българското посолство в Чехословакия и 'Пражката пролет' 1968 г."
 
В: Проблемът Изток - Запад. Историческа перспектива, София, 2003 | Брой: няма
Господинка Никова
 
"Планът Маршал, европейските сили и България"
 
сп. "Исторически преглед", 1993 | Брой: 4-5
Господинка Никова
 
"Наследството от несполучливи модели или за ползата от стопанската история"
 
Годишник на ВСУ "Ч. Храбър", 1996 | Брой: 1
Господинка Никова
 
"Съветското икономическо проникване в България след Втората световна война"
 
сп. "Исторически преглед", 1996 | Брой: 2
Господинка Никова
 
"'Големият заговор' в България (1949-1953 г.)"
 
В: Лица на времето, София, 1997 | Брой: т. 2
Илияна Марчева
 
"Загадките на Априлския пленум 1956 г (една хипотеза)"
 
сп. "Балканистичен форум", 1998 | Брой: 1-2-3
Борислав Гърдев
 
"Синдромът 'На всеки километър'"
 
Електронно списание LiterNet, 2002 | Брой: 10/30.10
Момчил Баджаков
 
"Старата комунистическа номенклатура и новият политически елит"
 
сп. "Социологически проблеми", 1993 | Брой: 1
Миахил Груев
 
"Комунистическият елит - генезис и еволюция"
 
сп. "Разум", 2005 | Брой: 1
Петко Симеонов
 
"Номенклатурата стана национална мрежа"
 
София, 2006 | Брой: 1
Владимир Мигев
 
"България по време на комунистическия режим (1946-1989)"
 
сп. "Исторически преглед", 2002 | Брой: 1-2
Сашка Миланова
 
"Законът за трудово поземлената собственост от 1946 г. – позиции и алтернативи"
 
сп. "Исторически преглед", 1993 | Брой: 3
Сашка Миланова
 
"Политическият процес срещу журналиста Цвети Иванов през 1946 г."
 
сп. "Исторически преглед", 1994 | Брой: 2
Сашка Миланова
 
"Парламентарната система и конституцията в България след Втората световна война"
 
В: Колегиум Германия, София, 1997 | Брой: т. IV
Сашка Миланова
 
"Московското решение от 1945 г. - дипломатически изход или политически камуфлаж"
 
В: България в сферата на съветските итереси, София, 1998 | Брой: -
Сашка Миланова
 
"Съветското влияние върху политическия живот на България"
 
В: България и Русия през ХХ в. Научни дискусии., София, 2000 | Брой: -
Сашка Миланова
 
"Цената на мира. Комунистическият експеримент в Източна Европа."
 
В: Двадесетият век. Опит за равносметка. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4. ІІІ. 2000 г. София, 2003 | Брой: -
Сашка Миланова
 
"Политическата култура във взаимоотношенията правителство-опозиция 1945-1947"
 
В: Колегиум Германия, т. ..., София, 2003 | Брой: -
Сашка Миланова
 
"Между професионализма и партийността. Развитие на българската журналистика, 1944–1960 г."
 
В: Между три века. Съдби, илюзии и свидетелства за чудото, наречено журналистика. София, 2004 | Брой: -
Сашка Миланова
 
"Политическа намеса в редакционната дейност на някои столични ежедневници в началото на 50-те години на ХХ в."
 
В: Сборник в чест на 60 г. на проф. д.и.н. Л. Огнянов. С. д.и.н. Л. Огнянов, София, 2006 | Брой: -
Евгения Калинова
 
"Българският вариант на съветското 'размразяване' в културата 1953-1963 г."
 
В: България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии, София, 2000 | Брой: няма
Искра Баева
 
"Полиитческата култура на българското дисидентство"
 
сп. "Collegium Germania", 2004 | Брой: 4
Искра Баева
 
"Георги Димитров - поглед от началото на 21 век"
 
В: Георги Димитров - между възхвалата и отрицанието, София, 2003 | Брой: няма
Искра Баева
 
"Българо-американските отношения в годините на студената война"
 
сп. "Международни отношения", 2003 | Брой: 4
Евгения Калинова
 
"Българската и съветската позиции по германския въпрос до средата на 50-те години"
 
В: България в сферата на съветските интереси, София, 1998 | Брой: няма
Евгения Калинова
 
"Преди и след спускането на 'желязната завеса' (Западноевропейската култура в България от 9 септември 1944 до края на 50-те години)"
 
В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения, София, 1999 | Брой: няма
Искра Баева
 
"България и 'Пражката пролет' 1968 г."
 
сп. "Политически изследвания", 1993 | Брой: 1
Искра Баева
 
"'Сближението' между България и Съветския съюз (1963 - 1973)"
 
сп. "Нова време", 1993 | Брой: 1
Искра Баева
 
"БРП (к) и другите в Коминформбюро"
 
В: България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии), София, 1998 | Брой: няма
Искра Баева
 
"България от 50-те години през погледа на ЦРУ"
 
В: Модерна България, София, 1999 | Брой: няма
Искра Баева
 
"Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. в контекста на източноевропейската десталинизация"
 
В: Априлският пленум (1956 г). Между истината и лъжата. София, 1996 | Брой: няма
Искра Баева
 
"Международни предпоставки на първия опит за десталинизация в България (1953-1956)"
 
В: Лица на времето, София, 1997 | Брой: т. 2
Искра Баева
 
Българо-съветските отношения в годините на 'перестройката'"
 
В: България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии), София, 1998 | Брой: т. 2
Михаил Груев
 
"Някои аспекти на държавната политика към българите мюсюлмани (1944-1959 г.)"
 
В: Държавността в историята. Алманах Полемика, София, 2001 | Брой: -
Михаил Груев
 
"Паспортизация на българите мюсюлмани през 1953 г."
 
В: Сб. в чест на проф. Милчо Лалков, София, 2004 | Брой: -
Михаил Неделчев
 
"Моят поглед към 1956 година"
 
в-л "Литературен вестник", 2006 | Брой: 42
Албена Вачева
 
"Словото в дневника и публичното говорене. Април '56."
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: 42
Пламен Дойнов
 
"Въведение в 1956 година"
 
в-к "Литературен вестник" и в: Сборник "1956. Години на литературата", Нов български университет, 2006 | Брой: 42
Пламен Дойнов
 
"1956: Унгарското въстание и българската поезия"
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: 40
Христо Христов
 
"'Скитник' в сърцето на ДС"
 
в-к "Демокрация", 2000 | Брой: 04-16 септември
Калин Янакиев
 
"Късно ли е да осъдим комунизма?"
 
в-к "Про&Анти", 2003 | Брой: брой 38 (614)
Христо Христов
 
"Държавна сигурност"
 
в-к "Дневник", 2006 | Брой: 04-07 юни
Емил Димитров
 
"Димитър Шишманов пред Народния съд"
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: 38
Борис Попиванов
 
"Унгарски революционни бележки"
 
в-к "Култура", 2006 | Брой: 41 (2435)
Светлана Паунова
 
"Формирането на бъдещия социалистически гражданин (Опит върху ДПО 'Септемврийче')"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Пламен Дойнов
 
"Унгарската 1956-а и ние. За основанията и имената"
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: 34
Наталия Христова
 
"Конфликтът власт-интелигенция 1956 - 1957 г."
 
в-к "Култура", 2006 | Брой: 37
Ивана Скалова
 
"Всекидневието на българските войници в Прага през 1968 г."
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: бр. 33
Лиляна Деянова
 
"Дневникът на Георги Димитров и местата на паметта"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Иванка Георгиева
 
"'Възродителният процес' и 'Голямата екскурзия' (Опит за орална история)"
 
В: Етническата картина в България (Проучвания 1992 г.). С., "Клуб’90", 105-109 стр., 1993 | Брой: -
Румен Аврамов
 
"Социализмът в стопанския XX в. на България" (интервю на Мила Минева)
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Мила Минева
 
"Разкази за и образи на социалистическото потребление"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Джемиле Ахмед
 
"Име, преименуване и двойствена идентичност"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Владимир Мигев
 
"Отражението на унгарските събития през 1956 г. върху българския общественополитически живот."
 
В: Известия на Държавните архиви, т.70., 1998 | Брой: 70
Андрей Райчев
 
"Генезис, мутация и дегенерация на вторите мрежи"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Андрей Райчев
 
"Отговор на критическия коментар на Петя Кабакчиева"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Михаил Груев
 
"Комунизъм и хомосексуализъм в България"
 
електрнно сп. "Anamnesis", 2006 | Брой: 1
Стефан Попов
 
"Първата социалистическа конституция от 1947 г."
 
сп. "Разум", 2003 | Брой: 4
Валери Стефанов
 
"Вождът (иконата, възхвалата, плачът)"
 
сп. "Разум", 2003 | Брой: 4
Владислав Тодоров
 
"Въведение в политестетиката на комунизма"
 
сп. "Избор", 1990 | Брой: 1
Пламен Дойнов
 
"Да се отварят досиетата, само че без 'но'"
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: 27
Георги Константинов
 
"Няма голям писател доносник"
 
в-к "Сега", 2006 | Брой: 157/03.07.
Пламен Дойнов
 
"За досиетата на Държавна сигурност паметливо и последователно"
 
в-к "Литературен вестник", 2006 | Брой: 23
Георги Константинов
 
"Не си искам досието, защото ще видя кои "приятели" са донасяли" (интервю)
 
в-к "Сега", 2006 | Брой: 132/03.06.
Марин Бодаков
 
"Гаук и другите... за досиетата"
 
в-к "Култура", 2006 | Брой: 27
Михаил Неделчев
 
"Интересуваме се от доносите, а не от доносниците"
 
в-к "Сега", 2001 | Брой: 169
Евгения Иванова
 
"Българи '72"
 
Демократически преглед, 2001 | Брой: 46
 
a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria